Verder graven in klei

Wat is klei? En waarom kunnen we niet zonder? Als we er bij Delgromij over praten, zijn we niet te stoppen. Het gaat dan ook te ver om alles wat we over klei weten en ermee doen hier te delen. Dus bel gerust, of stap bij ons binnen. Dan graven we samen verder in de wereld van klei.

Delgromij graafbak
Content Paragraphs

Even kort over klei

Net als grind en zand is klei een verweringsproduct van steen. Door sneeuw en regen komen stukken steen vanuit de bergen in rivieren en beken terecht. Die brengen het weer naar lager gelegen gebieden en onderweg doen zon, vorst en wind hun werk. Zo worden stenen kiezels, en kiezels korrels. Klei bestaat uit heel fijne platte steenfragmenten en mineraaldeeltjes met een korrelgrootte kleiner dan 2 micrometer (lutum). Zijn de gronddeeltjes iets groter? Dan noemen we dat leem. De plaats van herkomst geeft aan of we praten over zeeklei of rivierklei.

Voor verschillende toepassingen

De specifieke mineralogische en chemische samenstelling bepaalt waarvoor klei gebruikt kan worden. En of het nodig is om andere stoffen toe te voegen. Dat hangt dan weer samen met de manier waarop klei is afgezet en uit welk gebied het komt. In zeeklei vinden we bijvoorbeeld kleimineralen illiet en smectiet. Kaoliniet maakt klei heel kneedbaar en daarom geschikt om porselein te maken.

Buitengewoon bijzonder

Voedselrijke leefgebieden voor planten en dieren. Sterke dijken, waterdichte vijvers. Gebouwen, straten en pleinen. Het koffiekopje in uw hand, de vloertegels en het sanitair in uw huis. Het zou er allemaal niet zijn zonder klei. Van klei maken we slijtvaste en dus duurzame keramische producten. En door de hoge smelttemperatuur is klei een prima isolator of pakking. Sommigen zweren zelfs bij de medicinale en therapeutische werking van klei. Sta er maar even bij stil. Niet te lang, want er is meer.

Klei vernieuwt zichzelf

De allermooiste eigenschap van klei is dat het een blijvend vernieuwbare grondstof is. En er nog altijd meer klei wordt afgezet, dan we in de industrie gebruiken. Sterker nog, onderzoek laat zien dat onze rivieren in de uiterwaarden over een aantal jaar meer klei afzetten dan er wordt gewonnen. Afgraven blijft dan ook nodig. Om rivieren de ruimte te geven, ons land te beschermen tegen overstromingen en nieuwe leefomgevingen voor planten en dieren te ontwikkelen.

De beste klei voor keramische bouwproducten

Om straatstenen, bakstenen, binnenmuren, dakpannen, wand- en vloertegels en andere keramische bouwproducten te maken, is klei de belangrijkste grondstof. Al dan niet gemengd met andere grondstoffen, kleur- of toeslagstoffen voor het beste eindproduct. Wist u dat klei met een hoog kalkgehalte vooral geschikt is voor gele bakstenen? En klei met veel ijzer bij het bakken rood wordt? Door verschillende kleisoorten te mengen kunnen we de kleur van materialen dus beïnvloeden. De juiste maat van een baksteen of straatklinker ook. De hoeveelheid leem in klei bepaalt namelijk hoeveel een steen bij het bakken krimpt. We weten er alles van. De branchevereniging voor de keramische bouwindustrie (KNB) vertelt er ook meer over.

Ruimte voor nieuwe natuur

Sinds de jaren 90 winnen we klei op een nieuwe, duurzame manier. Reliëfvolgend ontkleien noemen we dat. Zo ontstaan vele duizenden hectares nieuwe natuur. Nieuwe leefomgevingen voor planten en dieren. Prachtige recreatiegebieden waar iedereen kan ontspannen en genieten. Op www.kleiwinning.nl en www.levenderivieren.nl is meer te vinden over duurzame kleiwinning.

Bijdragen aan hoogwaterveiligheid

Met klei leggen we nieuwe dijken aan en versterken we bestaande dijken en oevers. Aan de andere kant scheppen we klei weg om onze uiterwaarden te verdiepen. Zo houden we vaarwegen op diepte, krijgen rivieren de ruimte en beschermen we ons land tegen overstromingen.

Meer voor u

We kopen uw klei

Delgromij afgraving

We leveren klei

Delgromij graafbak

Verder graven in klei

Hoe kunnen wij u helpen?