We kopen uw klei

Grond verzetten en terreinen bouwrijp maken. Een tuin aanleggen, vijver graven of ruimte maken voor een zwembad of sportveld. Wat doet u met klei die vrijkomt? Delgromij geeft uw klei graag een nieuwe, hoogwaardige bestemming.

Content Paragraphs

Uw klei in goede handen

Bij Delgromij zijn we altijd op zoek naar geschikte klei voor de grofkeramische industrie. Ook met klei die de grond-, weg- en waterbouwsector goed kan gebruiken kunnen bedrijven en particulieren bij ons terecht. Heeft u een partij klei beschikbaar? Bel of mail ons gerust. Dan kijken we waarvoor uw klei geschikt is.

Goed om te weten

Om te kijken of en waar we uw partij klei kunnen gebruiken, spreken we dit graag af:

  • U biedt een partij klei aan van tenminste 1.000 m3, zonder verontreinigingen.
  • We komen vrijblijvend langs om de kleipartij te bekijken en bemonsteren. Zo beoordelen we de kwaliteit en weet u ook welke prijs we kunnen bieden.
  • De klei moet goed over land of water af te voeren zijn. Het transport regelen wij graag voor u.

Twijfelt u over de eisen die we stellen? Neem dan even contact op.

Meer voor u

We kopen uw klei

Delgromij afgraving

We leveren klei

Delgromij graafbak

Verder graven in klei

Hoe kunnen wij u helpen?