Content Paragraphs

We leveren niet alleen klei die we winnen door heel Nederland. We kopen ook jouw klei. Én we verdiepen ons graag samen verder met jou in klei. Want de mogelijkheden zijn eindeloos. Ook ontwikkelen wij samen met onze afdeling Gebiedsontwikkeling projecten op locaties in heel Nederland. Dat doen we voor natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook voor Rijkswaterstaat en waterschappen. Kleiwinning is daarbij de financiële motor om een gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. Zo kunnen we met kleiwinning de basis leggen voor natuurontwikkeling en dragen we bij aan hoogwaterveiligheid.

We leveren klei

Voor de productie van straatklinkers, bakstenen, dakpannen en andere keramische bouwmaterialen leveren wij diverse kleisoorten. Op zoek naar specifieke, nauwkeurig samengestelde kleimengsels en toeslagstoffen voor het beste eindproduct? Met onze kleiwinlocaties door heel Nederland zorgen wij altijd voor de klei die jij nodig hebt. Ook kun je bij ons terecht voor klei voor kadeversterking, dijkenbouw en bodemafdichting. We leveren klei in verschillende erosiebestendigheidsklassen.

We kopen jouw klei

Wat doe jij met de klei die vrijkomt bij jouw werkzaamheden? Bij grond verzetten en terreinen bouwrijp maken komt klei vrij. Net als bij het maken van bouwkuipen en funderingen of ruimte maken voor een zwembad of sportveld. Wij geven deze klei graag een nieuwe, hoogwaardige bestemming.

Klei voor jouw idee

Je staat er vaak niet bij stil, maar klei is bijna overal. In huis, op straat, in de natuur. Maar wat is klei eigenlijk en waarom kunnen we niet zonder? We kunnen er bij Delgromij veel over vertellen. Nog liever horen wij jouw idee is om iets met klei te maken. Neem contact met ons op. Dan graven we samen verder in de wereld van klei.

Natuurontwikkeling door kleiwinning

De natuur en het water de ruimte geven. Zodat er meer verschillende soorten planten en dieren er hun thuis vinden. We graven niet alleen klei af omdat we de grondstof nodig hebben. Met het winnen van klei voorkomen we overstromingen en geven we Nederland nieuwe natuur. Nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Prachtige plekken waar iedereen kan ontspannen en genieten. We noemen dit ‘duurzame kleiwinning’. Dit is een belangrijke groene motor voor een klimaatbestendig rivierensysteem. Hierdoor krijgt de natuur alle ruimte en kunnen mensen veilig wonen, werken en recreëren. 

Watermanagement

Nederland is een waterland en we zijn gewend om samen met het water te leven. Bij Delgromij en K3 leveren we daar graag een bijdrage aan. Zo werken we door kleiwinning aan rivierverruiming en dijkversterking om het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren te verminderen. En denken we na over mogelijkheden om water vast te houden voor droge periodes. In opdracht van landelijke overheden als Rijkswaterstaat, maar ook lokale en regionale overheden en organisaties, combineren we het winnen van klei met watermanagement.

Luchtfoto Loonse Waard, Balgoij © Aerofoto Brouwer - Brummen