Watermanagement

Door kleiwinning werken we aan rivierverruiming en dijkversterking om het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren te verminderen. En denken we na over mogelijkheden om water vast te houden voor droge periodes. In opdracht van landelijke overheden als Rijkswaterstaat, maar ook lokale en regionale overheden en organisaties, combineren we het winnen klei met watermanagement.

Content Paragraphs

Klei die we afgraven, gebruiken we om onze dijken te versterken. En met het winnen van klei maken we bijvoorbeeld nevengeulen langs onze rivieren. Deze stromende geulen voeren bij hoogwater veel water af.

Samenwerken met het water

Onze rivieren moeten in de toekomst meer water afvoeren. Door extreme neerslag komt er immers meer water in onze rivieren terecht. Terwijl er aan de andere kant ook meer kans is op lange droge perioden met watertekorten. Dat betekent dat we meer dan ooit met het water moeten samenwerken. 

Luchtfoto: © Rijkswaterstaat - J.v.Houdt

Nieuwe natuur

Nevengeulen zorgen in het landschap voor een nieuwe natuur en leven. Ze spelen dus een belangrijke rol in het ecologisch herstel van een rivier. Door ergens klei weg te graven, kunnen we nieuwe natuur maken. Door klei weg te halen, wordt de bodem geschikter voor allerlei plantensoorten. Ook ontstaan er waterplassen; nieuwe leefgebieden voor allerlei (water)dieren. Het worden dus prachtige plekken voor planten en dieren. En voor mensen die kunnen ontspannen en genieten in de natuur.