Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

Door klei te winnen, werken we op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

In dit gebied werken we aan een plan voor natuur, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie.

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.

De Scholvert - Ossenwaard

Het winnen van lokale grondstoffen en daarmee het gebied deels natuurlijk vormgeven, de mogelijkheden voor extra waterberging vergroten én perspectief bieden voor de agrariër. 

Demen-Dieden

Met verschillende partijen hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid tussen Demen en Dieden.

Erfkamerling­schap

In het Rijnstrangengebied werkten we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van waterriet.

Geluidsduinen Beuningen

In de oksel van de A50 en A73 bij Beuningen creëren we geluidsduinen in de vorm van een glooiend parklandschap.

Hemelrijkse Waard

In de Hemelrijkse Waard komen natuur, hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit samen. 

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Loonse Waard

De Loonse Waard is een populaire recreatieplas langs de Maas. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een goed leefgebied voor planten en dieren.

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Neswaarden

Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Zaltbommel verbeteren we de natuurwaarden van een deel van natuur- en recreatiegebied De Neswaarden in Aalst.  

Oosterhoutse Waarden - Dorpspolder en Oostelijke Polder

In twee deelgebieden van de Oosterhoutse Waarden willen we samen met Staatsbosbeheer een herinrichting doen om de natuurwaarden van het gebied te vergroten.

Park15

Park15 is het toonbeeld van een nieuwe generatie duurzame bedrijvenparken in Nederland.

Perceel Filippo (Randwijkse Waarden)

Met kleiwinning hebben wij gezorgd voor een goede basis voor natuurontwikkeling in perceel Filippo. Het perceel is het laatste deel van de herinrichting van het project Randwijkse Waarden...

Perceel Roozendaal (Millingerwaard)

We willen dit gebied onder invloed brengen van hoog- en laagwater, waardoor riviernatuur zich in het gebied kan gaan ontwikkelen.

Revensweert

In de uiterwaard Revensweert werken we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van rietmoeras.

Sandenburgerwaard

Door kleiwinning is in een uiterwaard van de Nederrijn een basis gecreëerd voor een aantrekkelijk, natuurlijk landschap.

Schalkwijker Buitenwaard

In de Schalkwijker Buitenwaard realiseren we samen met Staatsbosbeheer meer gevarieerde (rivier)natuur, waarbij de rivier voor meer dynamiek zorgt.

Schoutenwaard

In het westelijk deel van de Schoutenwaard, tussen Randwijk en Opheusden, willen we de basis leggen voor een gevarieerd natuurgebied.

Uiterwaarden Rha

Flora en fauna krijgen alle ruimte in de uiterwaarden van de IJssel bij Rha door kleiwinning.