Natuurontwikkeling door kleiwinning

Waar wij werken, combineren we het winnen van klei met duurzame gebiedsontwikkeling. Dat is de kern van de K3 organisatie waar Delgromij onderdeel van is. Zo ontstaan de mooiste plekken, waar iedereen prettig kan wonen, werken en ontspannen. Kleiwinning in Nederland geeft nieuwe natuur én biedt bescherming tegen hoogwater.

Content Paragraphs

Het afgraven van klei zorgt voor goede omstandigheden voor natuurontwikkeling. Door de kleiwinning leggen we het onderliggende zand bloot. Hierdoor ontstaat een meer gevarieerde begroeiing. En daar profiteert de natuur van. Door kleiwinning kunnen we ook diepere geulen met flauwe oevers maken. Zo voegen we meer natte natuur toe. En in de geul is jaarrond water met verschillende dieptes aanwezig. Een ideaal leefgebied voor vogels, vissen en ander waterleven.

Nieuwe landschappen maken door kleiwinning

We winnen niet alleen klei omdat we het zo hard nodig hebben in ons dagelijks leven. Het geeft ook letterlijk ruimte om onze leefomgeving opnieuw in te richten en te verbeteren. Waarbij we altijd kijken naar het ideale evenwicht tussen ecologische en maatschappelijke belangen. Zo ontstaan mooie waterrijke woon- en recreatiegebieden waar nieuwe flora en fauna een kans krijgen. We werken daarvoor samen met alle betrokkenen. Van overheden tot ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en omwonenden.

Luchtfoto: © Rijkswaterstaat, J.v.Houdt

Duurzame kleiwinning

Duurzame kleiwinning is een belangrijke groene motor voor een klimaatbestendig rivierensysteem. Hierdoor krijgt de natuur alle ruimte en kunnen mensen veilig wonen, werken en recreëren. Daarnaast zorgt de vrijkomende klei in keramische producten zoals bakstenen en dakpannen bij aan de klimaatdoelen en aan de doelen van de circulaire bouweconomie zoals het beschermen van grondstoffenvoorraden. Klei is namelijk een grondstof die nooit op raakt. Het is dus een hernieuwbare grondstof. En eenmaal gebakken gaat een steen eeuwen mee! 

Groene Afspraak

De afgelopen 25 jaar heeft de succesvolle samenwerking tussen natuur- en milieuorganisaties en de kleiwinsector al geleid tot 12.000 hectare nieuwe natuur. Plekken met een aantrekkelijker, veiliger en ecologisch vitaler riviersysteem met een verbeterde biodiversiteit. Hier heeft de zogenaamde duurzame ‘reliëfvolgende kleiwinning’ aan bijgedragen. Reliëfvolgende kleiwinning houdt in dat we andere bodembestanddelen zoals zand in hun natuurlijke vorm behouden en dat oude stroomgeulen zich herstellen. 10 samenwerkingspartners hebben hiervoor een ‘Groene Afspraak’ ondertekend. Hierin is ook opgenomen dat we streven naar gezamenlijk circa 75 hectare nieuwe natuur per jaar.