De Gelderlander op bezoek bij kleiwinning Rha

dinsdag, 30 apr 2019
Middle section

Bij Rha (in de achterhoek) zijn we twee weken geleden gestart met de kleiwinning in een uiterwaarde van de IJssel. Door winning van klei wordt een gebied van ongeveer 4 hectare in de uiterwaarde verlaagd en versterkt als weidevogelgebied. De gewonnen klei wordt benut voor het produceren van bakstenen en wordt per schip afgevoerd naar steenfabrieken in de regio. De Gelderlander toonde zich geïnteresseerd en schreef een artikel over de werkzaamheden en het uiteindelijke doel. Hieronder vindt u een link naar het artikel.

Gunstige omstandigheden voor flora en fauna

Door de kleiwinning wordt de uiterwaard verlaagd, waarna deze als zogenaamd extensief grasland (natuurlijke begrazing) wordt benut. Door extensivering neemt het aandeel kruiden en bloemen naar verwachting toe. Dit is gunstig voor insecten.

Door de verlaging van de uiterwaard blijft het water na regenval en na hoogwater langer staan. Dit is gunstig voor weidevogels, want in vochtige graslanden is de bodemfauna als voedsel beter bereikbaar. Het gehele perceel wordt ook weidevogelvriendelijk ingericht. Zo komen er bijvoorbeeld geen afrasteringen. Vogels als de grutto, kievit, tureluur en scholekster gaan van de herinrichting profiteren.

Images

Hoe kunnen wij u helpen?