Middle section

In de Ossenwaard, gelegen in het Rijnstrangengebied, is hij bijna niet te missen: de redoute Revensweert. Afgelopen zaterdag, 2 oktober 2021, werd deze op feestelijke wijze geopend door wethouder Belinda Elfrink van de gemeente Zevenaar. In de uiterwaard Revensweert werken we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van rietmoeras.

 

Images

Wat is een redoute eigenlijk?

Een redoute laat zich het beste omschrijven als een piramide in het landschap. Het is een verdedigingswerk uit de Tachtigjarige Oorlog. Het Rijnstrangengebied kent een roemruchte historie. Zo maakten de Romeinen dankbaar gebruik van deze strategische plek aan het water. En tijdens de Tachtigjarige Oorlog deed prins Maurits hetzelfde. Maurits liet in het gebied om de paar kilometer verdedigingstorens bouwen; de Mauritstorens, ook wel redoutes genoemd. De gemeente Zevenaar zet zich in om de rijke historie van het gebied zichtbaar te maken. Bij Revensweert is vorig jaar een vierde toren gerealiseerd. Eerder was door Corona een feestelijke opening niet mogelijk.

Natuur én historie komen samen in Revensweert

Ooit speelde het water in de Rijnstrangen een grote rol. En dat zag je terug in de diversiteit aan flora en fauna. De laatste tientallen jaren is het gebied flink verdroogd. Samen met Staatsbosbeheer proberen we daar verandering in te brengen. We werken in het Rijnstrangengebied aan de ontwikkeling van 16 hectare rietmoeras in de uiterwaard Revensweert nabij Herwen. Door de roemruchte historie in het Rijnstrangengebied waar de redoutes in ere zijn hersteld, komen natuur en historie samen in Revensweert.  

Ontwikkeling rietmoeras

Om in Revensweert dichte rietvegetaties te kunnen ontwikkelen, worden verlaagde vakken tijdelijk van de hoofdgeulen afgesloten, zodat het mogelijk is om riet in te planten en het waterpeil te sturen. In 2018 is aan de zuidzijde van het gebied gestart met de herinrichting. Bijkomend voordeel van de redoute is dat je hier het gebied goed kunt overzien. Revensweert is namelijk niet vrij toegankelijk. Het rietmoeras kan zich hierdoor optimaal ontwikkelen. En dieren kunnen er zo in alle rust leven. Langs het Erfkamerlingschap, dat ook niet vrij toegankelijk is, en Revensweert loopt een fietspad. Beide gebieden blijven in de toekomst alleen op afstand te bezoeken. Wel worden er met enige regelmaat rondleidingen door het gebied georganiseerd onder leiding van Staatsbosbeheer en het IVN. 

 

Verlaging van het gebied als oplossing

We verlagen delen van het gebied om geschikte omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van rietmoeras. We werken aan twee brede hoofdgeulen en een aantal zijgeulen door grond af te graven. In totaal winnen we hier 80.000 kubieke meter grond. De afgegraven grond wordt in het nabijgelegen Drie Dorpen Polder nuttig toegepast voor hercultivering. In Drie Dorpen Polder winnen we namelijk keramische klei waar steenfabrieken bakstenen en dakpannen van maken. We halen dus klei weg, en brengen daar de grond die we afgraven in Revensweert voor terug. Zo blijft het landbouwgebied in Drie Dorpen Polder op dezelfde hoogte liggen en kunnen de boeren er straks weer gebruik van maken.