Nederland is een waterland en we zijn gewend om samen met het water te leven. Bij Delgromij en K3 leveren we daar graag een bijdrage aan. Zo werken we door kleiwinning aan rivierverruiming en dijkversterking om het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren te verminderen. En denken we na over mogelijkheden om water vast te houden voor droge periodes. In opdracht van landelijke overheden als Rijkswaterstaat, maar ook lokale en regionale overheden en organisaties, combineren we het winnen van klei met watermanagement. Meer weten? Neem contact met ons op.